GT Puritas Logo
MENU


O NAS

Firma GT Puritas proponuje pełne spektrum usług z projektowania obiektów dostarczania energii na wszystkich etapach życiowego cyklu.
Jesteśmy oficjalnym przedstawicielem ChI Energoprojekt w Unii Europejskiej. ChI Energoprojekt S.A. jest założona w 1932 roku, ma znaczne doświadczenie kompleksowego projektowania obiektów energetyki :

- Elektrowni atomowe
- Elektrowni cieplne
- Elektroni gazoturbinowe
- Urządzenia parogazowe
- Elektrowni wodne
- Elektrowni słoneczne

Naszym partnerem są urzeczywistnione w projektach 88 cieplnych i 8 atomowych elektrowni ogólną ustaloną potęgą 52 mln kW. Jesteśmy gotowe wystąpić odpowiedzalnym partnerem, kooperantem w projektowaniu nowych, rekonstrukcji i modernizacji obiektów energetycznych.

Spodziewamy się, że nasza oferta zainteresuje Państwo, i potrafimy nawiązać obopólnie korzystną współpracę.

Również możemy wykonywać oddzielne rozdziały projektów:

Rozdział ciepłomechaniczny: opracowanie dokumentacji projektowej ciepłomechanicznej części na wszystkich stadiach projektowania reaktorów, hal maszynowych, bloków specjalnych i pomocniczych budowl i budów (w tej liczbie budowle hydrotechniczne) AES i ТES; zachowanie odpadów promieniotwórczych.

Rozdział ciepłomechaniczny: opracowanie dokumentacji projektowej ciepłomechanicznej części na wszystkich stadiach projektowania reaktorów, hal maszynowych, bloków specjalnych i pomocniczych budowl i budów (w tej liczbie budowle hydrotechniczne) AES i ТES; zachowanie odpadów promieniotwórczych.
- konstrukcje żelazobetonowe i metalowe
- architektura

Rozdział elektrotechniczny: opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej elektrotechnicznej części obiektów energetyki w objętości rozdziałów:
- zasilanie energią elektryczną od 0,4 kW do 750 kW
- przekaźnikowa obrona i automatyka
- pożarna sygnalizacja

Rozdział automatyzowanych systemów zarządzania: opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej automatyzowanych systemów zarządzania procesami technologicznymi na AES i ТES, radiacyjna kontrola.

Rozdział sanitarno-techniczny: opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wodociągu i kanalizacji, ogrzewania, wentyłacji i klimatyzowania pomieszczeni budowl i budów AES i ТES;

Rozdział projektów organizacji budownictwa: opracowanie projektów organizacji budownictwa, generalnych planów, sporządzanie dokumentacji kosztorysowej.


GT Puritas © 2018